درباره شرکت

تأمین امنیت غذایی که یکی از اهداف جوامع بشری در تمام دوره¬ها و یکی از مهم‌ترین ارکان حقوق فردی و امنیت انسان و جامعه است، چالشی اساسی محسوب می‌شود. دستیابی به نظام‌های تغذیه پایدار همانند یکی از ارکان اصلی رسیدن به توسعه پایدار و اطمینان از امنیت غذایی نسل حال و نسل‌های آینده مورد توجه است.
افزایش روزافزون جمعیت انسانی و نیاز به غذای بیشتر از یک‌سو و کاهش وسعت خاک‌های قابل‌کشت و حاصلخیزی آن‌ها از سوی دیگر، جوامع بشری را به کاربرد کودهای شیمیایی سوق داده است.
شركت پتروشيمی پرديـس بزرگ‌ترین مجتمع توليدكننده آمونيـاک و اوره در خاورميانـه و يكی از بزرگ‌ترین توليدكنندگان اين محصولات در سطح جهان با تولید بیش از ۵ میلیون تن محصول در سال است که در راستای تولید غذای کافی برای مردم دنیا گام‌های بلند و مؤثری برداشته است.
حجم بالای توليد و فن‌آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زیست‌محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبيعی، خطوط حمل‌ونقل دريايی، برخورداری از تأسیسات ذخیره‌سازی و اسكله بارگيری اختصاصی برای صادرات محصول اوره ازجمله مزيت¬ها و ويژگی¬های اين مجتمع است كه چشم¬انداز روشنی را برای جايگاه اين شركت در بازارهای جهانی ترسـيم می¬کند.

اطلاعات تماس