درباره شركت:

شرکت GIC International Iranian در بهمن ماه سال 1395 تاسيس گرديد.

اين شركت از بدو تاسيس تاكنون در حوزه هاي مختلف مهندسي و بازرگاني در راستاي هم افزايي در گروه   سرمايه گذاري غدير و شركت هاي تابعه قراردادهاي متعددي را اجرا نموده و در دست اقدام دارد.

از آنجاييكه پروژه هاي تعريف شده در شركت هاي زير مجموعه گروه گسترش نفت و گاز پارسيان براي راهبري بهتر، ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات آنان به لحاظ عدم تداخل کاری، تسریع عملیات اجرایی، پوشش نقاط ضعف پيمانكاران و غيره از خدمات شركت هاي(Management Contracting) MC خارج از مجموعه استفاده نموده و بخشي از بودجه پروژه ها صرف اين امر مي‌گردد، به دلايلي مانند بالا بردن ضريب اطمينان، كاهش ريسك ، يكپارچگي تيم هدايت پروژه، كاهش هزينه‌ها، نگهداشت سود در داخل مجموعه و از همه مهمتر رسوب دانش فنی مدیریت پروژه، با موافقت اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، سهام شركت GIC International Iranian به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان منتقل گرديد و در حال حاضر این شرکت به عنوان اولین شرکت خدمات فني مهندسي و مديريت طرح (MC) در زيرمجموعه گروه گسترش نفت و گاز پارسيان مشغول به فعاليت مي باشد.

اين شركت در راستاي ماموريت محوله، با بهره گيري از دانش فنی، نيروهاي متخصص  و تجربيات خود، آماده ارائه خدامات ذيل مي باشد:

  • خدمات تدوین روش و سازمان اجرا
  • خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
  • خدمات ارجاع کار
  • خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها شامل :
  • خدمات مهندسی
  • خدمات کالا
  • خدمات ساختمانی و نصب
  • خدمات نظارت ( کنترل کیفیت )
  • خدمات راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل
  • خدمات دوره تضمین

خدمات برآورد، کنترل پرداختها، امور حقوقی و قراردادها