درباره شرکت

رشد جمعیت خصوصاً در سال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی در ایران منجر به افزایش مصرف محصولات کشاورزي گردیده که این موضوع زمینه نیاز به کودهاي شیمیایی را افزایش داده است.

به دلیل وجود منابع سرشار گاز و داشتن نیروهاي مجرب و متخصص، رشد صنایع پتروشیمی در سال هاي اخیر چشمگیر بوده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم به گسترش بیش از پیش صنعت پتروشیمی در ایران گرفته است.
مجتمع تولید آمونیاك و اوره كرمانشاه به منظور تأمین بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار در غرب کشور تأسیس شده است. احداث این پروژه علاوه بر تأمین کود شیمیایی مورد نیاز، در امر ایجاد اشتغال در منطقه، گسترش توان فنی استان و ارتقاي دانش متخصصین منطقه نقش بسزایی دارد.
شرکت صنايع پتروشيمي كرمانشاه در زميني به مساحت 295 هكتار، در استان كرمانشاه در غرب ايران، احداث گرديده است. بخش صنعتي مجتمع 62 هكتار را به خود اختصاص داده است و بیش از 116 هكتار از اين اراضي جهت احداث فضاي سبز منظور شده است.
واحد آمونیاک این شرکت با ظرفیت 1200 تن در روز و با استفاده از دانش فنی و تکنوژی کلاگ M.W.Kellogg کشور انگلستان ساخته شده است؛ و واحد اوره و دانه بندی (گرانول) آن با ظرفیت 2000 تن در روز، با استفاده ار دانش فنی و تکنولوژی استامی کربن STAMICARBON، کشور هلند ساخته شده.

ویژگی های مهم و دستاوردها:

  • توسعه صنعت پتروشیمی در غرب کشور.
  • کاهش نرخ بیکاري در سطح منطقه به طوري که در دوران نصب و راه اندازي مجتمع آمونیاك و اوره کرمانشاه، بیش از 3100 نفر به طور مستقیم در پروژه مشغول به کار بودند و در دوران بهره برداري بیش از 1300 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می باشند. (حدود 99 % از این پرسنل، نیروهاي بومی استان کرمانشاه می باشند).
  • تامین کود مورد نیاز کشور به طوري که با راه اندازي این شرکت، کشور براي اولین بار از واردات کود اوره بی نیاز گردید و از خروج میزان قابل توجهی ارز جلوگیري به عمل آمد.
  • با راه اندازي این شرکت، براي اولین بار کشور اقدام به صادرات کود نمود و در بازارهاي جهانی صادرات کود، وارد گردید.
  • رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال به صورت غیرمستقیم با ایجاد فرصت فعالیت شرکت ها در زمینه هاي مختلف و ارائه خدمات مختلف جهت تأمین نیازمندي هاي این صنعت در سطح استان.
  • ارتقاي سطح دانش تولید مواد پتروشیمی در غرب کشور و استفاده از تکنولوژي هاي بسیار پیشرفته در عملیات بهره برداري از واحدهاي شرکت.
  • نماد مشارکت مردم و دولت در احداث پروژه هاي بزرگ پتروشیمی. …/

اطلاعات تماس