طرح: پتروشیمی همت (طرح سبز کود اوره)

شرکت پتروشیمی همت (کود سبز اوره) یک شرکت زیست محیطی می باشد که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکتهای صنایع پتروشیمی و با هدف کاهش گازهای گلخانه ای، بهبود شرایط زندگی کارکنان منطقه عسلویه و در پاسخ به معاهده پاریس، با سرمایه گذاری دو شرکت بزرگ پتروشیمیایی ایران؛ (شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت هلدینگ خلیج فارس) جهت احداث یک واحد عظیم تولید اوره با استفاده از جمع آوری گازهای دی اکسید کربن (CO2) تولید شده در منطقه عسلویه، بمیزان حدود 800.000 تن در سال و نیز استفاده از آمونیاک مازاد تولیدی در منطقه، با برآورد حجم سرمایه گذاری حدود 280 میلیون یورو و نرخ بازگشت سرمایه بالغ بر 19% تاسیس گردید. لیسانس این طرح از بهترین لیسانسور دنیا (شرکت استامی کربن) و از به روزترین لیسانس های موجود تحت عنوان ULE (Ultra Low Energy) می باشد که در مقایسه با سایر شرکتها از مصرف انرژی کمتری برخوردار می باشد.

اطلاعات تماس