متن سربرگ خود را وارد کنید

پروژه های مستقل (شرکت پروژه)

نام شرکت
نام پروژه / محصولات
شرکت پتروشیمی کیان
کل پروژه شامل واحدهای الفین و آروماتیک و زنجیره‌های مرتبط
فاز اول شامل الفین و پلی اتیلن سنگین
شرکت پتروشیمی همت
مجتمع تولید اوره
شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف
مجتمع پالایشگاه ستاره سبز سیراف و یوتیلیتی
شرکت توسعه نفت و گاز آریا
کل پروژه شامل واحدهای الفین، آروماتیک و زنجیره‌های مرتبط و واحد یوتیلیتی
فاز اول شامل الفین، پلی اتلین سنگین، آروماتیک و یوتیلیتی
شرکت پتروشیمی ستاره پارسیان
طرح توسعه زنجیره ارزش متانول

پروژه های درون مجتمعی

نام شرکت
نام پروژه / محصولات
شرکت پتروشیمی تبریز
واحد پلی پروپیلن | واحد پلی اتیلن سنگین
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فاز دوم مجتمع پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پالایش نفت تبریز
پروژه تصفیه آبهای آلوده و کاهش مصرف آب خام (RO)
خالص سازی هیدروژن (PSA)
واحد بازیافت گوگرد (SRP)
تاسیسات تصفیه گازهای خروجی (TGT)
پالایش نفت شیراز
گوگردزدایی از محصولات میان‌تقطیر(DHT)
واحد جدید ایزومریزاسیون نفتای سبک