اعضای جدید هیأت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان معرفی شد.

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری غدیراعضاء جدید هیات مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به اسامی آقایان : 1_ اسمعیل قنبری ، 2_ متین دیداری ، 3_ محمد رضا حیدر زاده ، 4_ رحیم اسماعیلی دانا ، از طرف مدیر عامل این شرکت منصوب...

ادامه مطلب...

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 9،700،000 سهم شرکت پتروشیمی همت (سهامی خاص) معادل 97 درصد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. به متقاضیان اکیدا توصیه می‌گردد...

ادامه مطلب...