آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 9،700،000 سهم شرکت پتروشیمی همت (سهامی خاص) معادل 97 درصد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. به متقاضیان اکیدا توصیه می‌گردد...

ادامه مطلب...