چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

طرح پتروشیمی کیان

 

طرح: الفین دوازدهم

مجری: شرکت پتروشیمی کیان

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 75 هکتار

زمان شروع: 94

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

  الفین 12
آدرس: تهران، شریعتی، پل رومی، ورودی الهیه، روبروی کوچه مبشر پلاک 41
تلفن های تماس: 7-02122685696 
کد پستی: 1914943346