چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

طرح شرکت پتروشیمی کرمانشاه

طرح شرکت پتروشیمی کرمانشاه
آدرس: تهران، شریعتی، پل رومی، ورودی الهیه، روبروی کوچه مبشر پلاک 41
تلفن های تماس: 22685696-7
کد پستی: 1914943346