شرکت بیمه تجارت نو

بیمه تجارت نو

 

شرکت بیمه تجارت نو بزرگترین بیمه خصوصی کشور، به عنوان یک شرکت بیمه گر عمومی در تمامی رشته های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی و قبول بیمه های اتکایی است. این شرکت دانش محور و برخوردار از نیروهای انسانی با تجربه، کارآمد و متعهد  با هدف ایجاد ارزش افزوده برای همه ی ذینفعان و ارتقاء و افزایش ارزش و بهره وری بنگاه های اقتصادی در حوزه های صنعت، تجارت و خدمات به واسطه پوشش ریسکهای غیر ارادی تجار، صنعتگران، تولید کنندگان، کشاورزان و دیگر فعالان اقتصادی و جبران خسارت وارده به بنگاههای اقتصادی در کوتاهترین زمان پس از بروز حوادث و همچنین ارتقاء رفاه اجتماعی آحاد افراد جامعه به عنوان یک شرکت بیمه‌ای مسئولیت پذیر تلاش میکند.