یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

پتروشیمی بین الملل

پتروشیمی بین الملل

 

شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل به منظور انجام تجارت بین الملل در حوزه فرآورده­های نفت، گـاز و محصولات شیمیایـی و پتروشیمی در سـال 2000 میلادی تأسیس گردید. مرکز اداری این شرکت در کشور مالزی واقع شده و شعب آن در تهران، عشق آبـاد و منطقه آزاد جبل علـی فعـال است. شعبـه تاشکند این شرکت نیـز در ازبکستان در شرف تأسیس است. در حال حاضر گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مالکیت 32/96% سهام این شرکت را در اختیــار دارد. امکـان بهـره منـدی از تسهیـلات و اعتبـارات خارجـی، سهـولـت سرمایـه گـذاری در خـارج از کشـور و امکـان دسترسـی به جدیـدتـریـن اطلاعـات بین المللـی به دلیل ثبـت ایـن شرکت در خارج از کشور، از عمده ترین مزایـای ایـن شرکت در حـوزه بازرگـانی بین الملل است. وجـود این شـرکت در مجموعـه شرکت­های تولیدی پتروشیمـی تحت مالکـیت گروه گستـرش نفت و گـاز پارسیـان، تکمیل یکـی از کلیـدی تـرین حلقه­های زنجیـره تولید، توزیع و فروش در این شرکت است.


آدرس: تهران، شریعتی، پل رومی، ورودی الهیه، روبروی کوچه مبشر پلاک 41
تلفن های تماس: 7-02122685696 
کد پستی: 1914943346