خدمات مدیریت هامون سپاهان

خدمات مدیریت هامون سپاهان

 

شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان در تاریخ 1393/02/18 به ثبت رسیده است. حوزه اصلی فعالیت شرکت ایجاد و توسعه، راه اندازی و سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح­ها و پروژه­های تولیدی و بازرگانی و خدماتی مهندسی و ساختمانی در بخش­های مختلف اقتصادی و اداره آنها می­باشد. در حال حاضر مالکیت 100% سهام آن در اختیار شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می­باشد.