اخبار

کسب عنوان پنجم و پیشرو بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

کسب عنوان پنجم و پیشرو بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی
کسب عنوان پنجم و پیشرو بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی( IMI-100)، طی سالهای متوالی 92، 93، 94
مدیریت صنعتی 92
لوح مدیریت صنعتی 93
لوح مدیریت صنعتی 94
۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۵:۵۵
|
تعداد بازدید : ۱,۰۷۶