چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

اخبار

تفاهم نامه ایجاد هاب پتروشیمی سوزا منطقه آزاد قشم با خوراک حدود سی میلیون مترمکعب در روز

تفاهم نامه ایجاد هاب پتروشیمی سوزا منطقه آزاد قشم با خوراک حدود سی میلیون مترمکعب در روز

تفاهم نامه ایجاد هاب پتروشیمی سوزا منطقه آزاد قشم با خوراک حدود سی میلیون مترمکعب در روز

تفاهم نامه ایجاد هاب پتروشینی سوزا منطقه آزاد قشم با خوراک حدود سی میلیون مترمکعب در روز

۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۲۰
تعداد بازدید : ۱,۱۳۰

آدرس: تهران، شریعتی، پل رومی، ورودی الهیه، روبروی کوچه مبشر پلاک 41
تلفن های تماس: 22685696-7
کد پستی: 1914943346