اخبار

دریافت لوح تقدیر در پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت پتروشیمی

دریافت لوح تقدیر در پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت پتروشیمی
دریافت لوح تقدیر در پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت پتروشیمی

صنایع ملی پتروشیمی

۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۳۵
|
تعداد بازدید : ۱,۱۴۳